tư vấn pháp luật doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Dữ liệu Pháp luật cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp (Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hộ kinh doanh…), đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Hỗ trợ tư vấn pháp lý xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; đánh giá, rà soát, cảnh báo rủi ro đối với hợp đồng, giao dịch của Công ty giúp Công ty hoạt động trong hành lang pháp lý an toàn.
Không chỉ vậy, Dữ liệu Pháp luật còn hỗ trợ tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.
– Thành lập doanh nghiệp
– Thay đổi đăng ký kinh doanh
– Thủ tục giải thể doanh nghiệp
– Thủ tục thành lập chi nhánh
– Thủ tục thành lập văn phòng đại diện
– Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
– Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
– Hỗ trợ pháp lý riêng cho doanh nghiệp
– Soạn thảo, xây dựng hợp đồng
– Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

 

Dữ liệu Pháp luật – Nơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới

Hotline: 0929 193 573

Email: Dulieuphapluat@gmail.com

Website: Dulieuphapluat.com