DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ, MÃ VẠCH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA DOANH NGHIỆP

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số: 15/VBHN- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 27/02/2015 về việc ban hành “quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ KHCN quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về việc sử dụng mã số mã vạch.

Tại sao cần đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm?

Mã số, mã vạch in trên bao bì sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp hiện nay rất phổ biến, tuy đây không phải là thủ tục bắt buộc để hàng hóa được lưu thông, nhưng sản phẩm, hàng hóa có mã số, mã vạch khi lưu hành trên thị trường sẽ có nhiều quyền lợi hơn so với những sản phẩm tương tự mà không có mã số, mã vạch.

Đầu tiên, một trong những phương thức bán hàng hiện đại ngày nay là bán hàng thông qua các trung tâm siêu thị, cửa hàng tiện lợi và để sản phẩm của doanh nghiệp có thể nằm trên kệ của các siêu thị thì một trong những điều kiện mà rất nhiều siêu thị bắt buộc là sản phẩm phải có mã số, mã vạch.

Thứ hai, mã số mã vạch là dấu hiệu để có thể nhận diện sản phẩm của doanh nghiệp. Thị trường hiện nay có đa dạng sản phẩm và mỗi sản phẩm thì lại có rất nhiều đơn vị cung cấp, do đó để có thể phân biệt sản phẩm của bạn trên thị trường thì ngoài bộ nhận diện thương hiệu, mã số mã vạch cũng đóng một vai trò không hề nhỏ.

Thứ ba, thông qua mã số mã vạch người tiêu dùng có thể trích xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và nhiều lợi ích khác

Hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch

Dù đăng ký mã số mã vạch không phải là thủ tục bắt buộc, tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn sử dụng mã số mã vạch thì doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ để đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa bao gồm:

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (sao y công chứng)

Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Mỹ Linh

Dữ liệu Pháp luật – Nơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới

Hotline: 0929 193 573

Email: Dulieuphapluat@gmail.com

Website: Dulieuphapluat.com