Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Dữ Liệu Pháp Luật xin gửi đến đọc giả Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số 82-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) Qúy đọc giả có thể tải file tại đây…

Hướng dẫn soạn thảo Văn bản hành chính đúng chuẩn

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐÚNG CHUẨN Văn bản hành chính gồm 29 văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình,…