Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng Khoản 5 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc cho thuê lại nhà ở, công trình xây dựng phải được lập thành hợp…

Mẫu Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà, công trình xây dựng

Mẫu Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà, công trình xây dựng Khoản 4 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành…

Mẫu Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở riêng lẻ

Mẫu hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở riêng lẻ Khoản 3 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ phải được lập thành hợp đồng…

Mẫu hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ chung cư Khoản 1 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc mua bán/thuê mua căn hộ chung cư phải được lập thành hợp đồng theo…

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2022

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2022 Khoản 6 Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản quy định: “việc chuyển nhượng bất động sản phải được lập thành hợp đồng theo…

[Free] – Mẫu Hợp đồng thông dụng

[Free] – Mẫu Hợp đồng thông dụng 1 Hợp đồng mượn quyền sử dụng đất Tải về 2 Hợp đồng cung ứng dịch vụ về việc tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm Tải về 3 Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ web và tên miền Tải về