Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh

Theo Khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014: “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau…

Mẫu giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Mẫu giấy đăng ký Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1 (Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kính gửi: Phòng Đăng ký…

Hướng dẫn soạn thảo Văn bản hành chính đúng chuẩn

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐÚNG CHUẨN Văn bản hành chính gồm 29 văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình,…

[Free] – 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp

[Free] – 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp Dữ liệu Pháp luật gửi tặng đọc giả Bộ 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp. Toàn bộ file gồm những tài liệu sau: I. Những quy định chung 1. Quy định về nội quy 1 Mẫu Quy…

Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1. Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất…