Một số từ vựng, cụm từ Tiếng Anh phổ biến trong Hợp đồng

Mỹ Linh ……….. Dữ Liệu Pháp Luật – Nơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới Hotline: 0929 193 573 Email: Dulieuphapluat@gmail.com Website: Dulieuphapluat.com Fanpage: Dữ Liệu Pháp Luật Tham gia group Legal Data Forum để cập nhật các tin tức pháp luật thường ngày bằng cách quét mã QR dưới…

Điều kiện để Hợp đồng có hiệu lực

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự (Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015). Sự khác nhau giữa hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương là: hành vi pháp lý đơn phương…

Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh

Theo Khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014: “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau…

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Dữ Liệu Pháp Luật xin gửi đến đọc giả Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (Mẫu số 82-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) Qúy đọc giả có thể tải file tại đây…

Mẫu giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…