Các lỗi doanh nghiệp bị xử phạt liên quan đến tiền lương

Các lỗi doanh nghiệp bị xử phạt liên quan đến tiền lương Cơ sở pháp lý – Bộ luật Lao động 2019 – Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH – Nghị định 12/2022/NĐ-CP 1. Công ty có bắt buộc phải tăng lương hàng năm cho người lao động không? Tiền lương là số tiền mà người sử dụng…

Tổng hợp các Luật trong hệ thống Luật Việt Nam

1 Luật số: 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường Ngày ban hành: 17/11/2020 Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 Tải về 2 Luật số: 68/2020/QH14 Luật Cư trú Ngày ban hành: 13/11/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2021 Tải về 3 Luật số: 45/2013/QH13 Luật Đất đai Ngày ban hành: 29/11/2013 Ngày có hiệu lực: 01/07/2014 Tải…

Những điều cần biết khi mua chung cư chưa có sổ hồng

Những điều cần biết khi mua chung cư chưa có sổ hồng Cơ sở pháp lý Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ban hành ngày 25/11/2014 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây…