Tạm hoãn Hợp đồng lao động và chấm dứt Hợp đồng lao động

Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động Bộ luật Lao động 2019 không có định nghĩa cụ thể về tạm hoãn hợp đồng lao động. Chúng ta có thể  hiểu, tạm hoãn hợp đồng lao động là việc người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng thực hiện hợp đồng lao…

Bộ luật Lao động 2019

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bộ luật số: 45/2019/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật Lao…

Nghị định 12/2022/NĐ-CP về lao động, bảo hiểm xã hội

CHÍNH PHỦ ______ Số: 12/2022/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi…

Tổng hợp các Luật trong hệ thống Luật Việt Nam

1 Luật số: 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường Ngày ban hành: 17/11/2020 Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 Tải về 2 Luật số: 68/2020/QH14 Luật Cư trú Ngày ban hành: 13/11/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2021 Tải về 3 Luật số: 45/2013/QH13 Luật Đất đai Ngày ban hành: 29/11/2013 Ngày có hiệu lực: 01/07/2014 Tải…