Quy định pháp luật về Hợp đồng dịch vụ

Khái niệm về Hợp đồng dịch vụ Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho…

Tạm hoãn Hợp đồng lao động và chấm dứt Hợp đồng lao động

Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động Bộ luật Lao động 2019 không có định nghĩa cụ thể về tạm hoãn hợp đồng lao động. Chúng ta có thể  hiểu, tạm hoãn hợp đồng lao động là việc người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng thực hiện hợp đồng lao…

Một số từ vựng, cụm từ Tiếng Anh phổ biến trong Hợp đồng

Mỹ Linh ……….. Dữ Liệu Pháp Luật – Nơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới Hotline: 0929 193 573 Email: Dulieuphapluat@gmail.com Website: Dulieuphapluat.com Fanpage: Dữ Liệu Pháp Luật Tham gia group Legal Data Forum để cập nhật các tin tức pháp luật thường ngày bằng cách quét mã QR dưới…

Một số lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về “tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Tại Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ ra một số vi phạm phổ biến và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về “tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Trong đó chỉ ra một…