Hợp đồng thuê tài sản: Đối tượng và nghĩa vụ của các bên

Loại hình dịch vụ cho thuê tài sản thời gian qua khá phát triển với đa dạng các loại tài sản được sử dụng để cho thuê. Với hình thức này, có thể giải quyết được nhu cầu sử dụng tài sản của bên thuê với khoản chi phí có thể thấp hơn nhiều so…

Một số lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về “tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Tại Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ ra một số vi phạm phổ biến và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về “tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Trong đó chỉ ra một…

Một số lưu ý quan trọng về thử việc trong lao động

Người sử dụng lao động cần lưu ý một vài điểm mới trong nội dung thử việc được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 như sau: Thời hạn thử việc Bộ luật Lao động 2019 cho phép thử việc đến 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo…