Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

CHÍNH PHỦ _______ Số: 08/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của…

Nghị định 35/2006/NĐ-CP về nhượng quyền thương mại

CHÍNH PHỦ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 35/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ…

Nghị định 12/2022/NĐ-CP về lao động, bảo hiểm xã hội

CHÍNH PHỦ ______ Số: 12/2022/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi…

Thông tư 03 /2022/TT-NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 03 /2022/TT-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022 THÔNG TƯ Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20…

Nghị quyết 48/2001/QH10

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2001/QH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2001 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn “Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan…