Một số lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về “tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Tại Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 18/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ ra một số vi phạm phổ biến và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về “tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Trong đó chỉ ra một…

Dịch vụ soạn thảo đơn thư

Dữ Liệu Pháp Luật hỗ trợ soạn thảo đơn thư (đơn đề nghị, đơn khởi kiện, đơn đề nghị cấp dưỡng, đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại…)  trong thời gian ngắn (1-2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ nội dung soạn thảo đơn thư) với chi phí cực thấp. Qúy vị…

Một số lưu ý quan trọng về thử việc trong lao động

Người sử dụng lao động cần lưu ý một vài điểm mới trong nội dung thử việc được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 như sau: Thời hạn thử việc Bộ luật Lao động 2019 cho phép thử việc đến 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo…