Mẫu giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Mẫu giấy đăng ký Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1 (Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kính gửi: Phòng Đăng ký…

Hướng dẫn lập Sổ đăng ký cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2020

Hướng dẫn lập Sổ đăng ký cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2020 Đối với công ty cổ phần, từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy hoặc…

[Free] – 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp

[Free] – 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp Dữ liệu Pháp luật gửi tặng đọc giả Bộ 60 mẫu hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp. Toàn bộ file gồm những tài liệu sau: I. Những quy định chung 1. Quy định về nội quy 1 Mẫu Quy…