Điều khoản cơ bản

Điều khoản cơ bản là những điều khoản các bên buộc phải giao kết trong hợp đồng. Nếu không có điều khoản cơ bản, hợp đồng sẽ không thể thực hiện được. Điều khoản cơ bản có thể do tính chất của từng loại hợp đồng quyết định hoặc do pháp luật quy định. Tùy theo từng loại hợp đồng mà điều khoản cơ bản có thể là đối tượng, giá cá, địa điểm…. có những điều khoản đương nhiên là điều khoản cơ bản, vì không có những điều khoản này sẽ không thể hình thành hợp đồng, ví dụ như điều khoản về đối tượng luôn luôn là điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán tài sản.
Ngoài ra, có những điều khoản mà vốn dĩ không phải là điều khoản cơ bản nhưng các bên thấy cần phải thỏa thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng là điều khoản cơ bản của hợp đồng sẽ giao kết

Điều khoản thông thường

Điều khoản thông thường là những điều khoản mà luật đã dự liệu, các bên có thể thỏa thuận hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận trong hợp đồng thì vẫn coi như các bên đã mặc nhiên thỏa thuận, nếu như xảy ra tranh chấp thì tòa án sẽ áp dụng quy định của luật để giải quyết.
Khác với điều khoản cơ bản, điều khoản thông thường không làm ảnh hưởng tới quá trình giao kết hợp đồng. Để giảm bớt những công việc không cần thiết trong giao kết hợp đồng, các bên có thể không cần thỏa thuận và không cần ghi vào hợp đồng những điều khoản mà pháp luật đã quy định nhưng các bên vẫn phải thực hiện những điều khoản đó.

Ví dụ, trong hợp đồng mua bán, địa điểm giao tài sản động sản là tại nơi cư trú của người mua nếu người mua đã trả tiền và trong hợp đồng các bên không thỏa thuận về địa điểm giao tài sản.

Điều khoản tùy nghi

Ngoài những điều khoản phải thỏa thuận vì tính chất của hợp đồng và những điều khoản mà pháp luật quy định trước, thì khi giao kết hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận để xác định thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được cụ thể hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. những điều khoản này được gọi là điều khoản tùy nghi.
Điều khoản tùy nghi là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tự ý lựa chọn và thỏa thuận với nhau để xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên. Thông qua điều khoản tùy nghi, bên có nghĩa vụ được phép chọn một trong những cách thức nhất định để thực hiện hợp đồng sao cho thuận lợi mà vẫn đảm bảo được quyền yêu cầu của bên kia.
Điều khoản tùy nghi có 02 dạng:
– Tùy nghi theo thỏa thuận của các bên
– Tùy nghi theo luật định. Đối với tùy nghi theo luật định thì tham khảo từng điều luật liên quan trong hợp đồng. Một số trường hợp luật cho phép một bên được thực hiên 01 trong các hành vi nhất định để thỏa mãn quyền của mình thì khi đó sẽ được gọi là điều khoản tùy nghi.
Như vậy, một điều khoản trong nội dung của hợp đồng có thể là điều khoản cơ bản, có thể là điều khoản thông thường nhưng cũng có thể là điều khoản tùy nghi. Chẳng hạn, trong hợp đồng mua bán tài sản thì địa điểm giao vật sẽ là điều khoản cơ bản (tức bắt buộc phải có trong hợp đồng). Nhưng nếu các bên không thỏa thuận mà mặc nhiên thừa nhận và thực hiện theo pháp luật thì nó là điều khoản thông thường. Tuy nhiên, địa điểm trong hợp đồng mua bán sẽ là điều khoản tùy nghi nếu các bên đã thỏa thuận cho phép bên có nghĩa vụ được lựa chọn một trong nhiều nơi để thực hiện nghĩa vụ giao vật.

Mỹ Linh

……

Dữ Liệu Pháp Luật – Nơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới

Hotline: 0929 193 573

Email: Dulieuphapluat@gmail.com

Tham gia group Legal Data Forum để cập nhật các tin tức pháp luật thường ngày bằng cách quét mã QR dưới đây: