Ai được phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam?

Nghị định 96/2021/NĐ-CP ngày 02/11/2021 về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoan. Nghị định này quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo do Việt Nam quản lý.
Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt chở một trong các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo theo quy định.
Chuyến bay chuyên khoang (toàn bộ hoặc một phần) là chuyến bay vận chuyển thương mại được cơ quan có thẩm quyền mua vé, xác nhận chỗ cho một trong các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị định này và thông báo theo quy định.
Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam là chuyến bay do hãng hàng không của Việt Nam hoặc do Bộ Quốc phòng thực hiện, chở một trong các đối tượng được quy định bay trong, ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoan của Việt Nam

Theo Điều 4 Nghị định 96/2021/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoan thì các đối tượng sau được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoan của Việt Nam:
– Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
– Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
– Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
– Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
– Tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam được áp dụng đối với các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chở người đứng đầu nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân tại Việt Nam.
Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; bảo đảm tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định; bảo đảm bí mật kế hoạch; đảm bảo an ninh cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định của pháp luật; bảo đảm nghi lễ đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định.

Tiêu chuẩn máy bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ

Đối với tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 25/2022/TT-BGTVT.
Thứ nhất, đối với hãng hàng không phải đáp ứng hai tiêu chí:
– Có giấy chứng nhận người khai thác tàu bay còn hiệu lực do Cục Hàng không Việt Nam cấp; có năng lực và phạm vi hoạt động được phê chuẩn trong giấy chứng nhận phù hợp với nhiệm vụ chuyên cơ được phân công.
– Có thời gian hoạt động khai thác tàu bay thương mại tối thiểu là 05 năm; có chương trình quản lý an toàn, chương trình độ tin cậy đối với việc khai thác và bảo đảm kỹ thuật tàu bay, đáp ứng đầy đủ và toàn diện các yêu cầu về an toàn hàng không được quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BGTVT
Thứ hai, đối với tàu bay phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
– Được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam và được khai thác bởi hãng hàng không của Việt Nam đáp ứng quy định tại Điều 4 của Thông tư này.
– Thuộc loại tàu bay có hai động cơ trở lên.
– Tại thời điểm thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

  • Đối với các hệ thống trọng yếu của tàu bay bao gồm hệ thống tạo lực đẩy, hệ thống nguồn điện, báo và dập cháy, thủy lực và điều khiển tàu bay không có hỏng hóc lặp lại (hỏng hóc tương tự trong khoảng thời gian 03 ngày khai thác hoặc 07 chuyến bay liên tục trên cùng một hệ thống hoặc một thiết bị) hoặc hỏng hóc chưa được khắc phục triệt để hoặc hỏng hóc được phép trì hoãn theo tài liệu danh mục thiết bị tối thiểu (MEL) hoặc thông báo hỏng hóc ngoại trừ các thông báo hỏng hóc mà theo ý kiến của nhà sản xuất là báo giả hoặc không yêu cầu thực hiện khắc phục;
  • Đối với các hệ thống khác của tàu bay, trong trường hợp áp dụng trì hoãn hỏng hóc theo tài liệu khai thác, bảo dưỡng yêu cầu phải bảo đảm tính dự phòng cần thiết để tàu bay có thể tiếp tục thực hiện chuyến bay nếu tiếp tục có hỏng hóc phát sinh trên các hệ thống này trong quá trình thực hiện chuyến bay chuyên cơ;
  • Có đầy đủ thiết bị khẩn nguy, an toàn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.

– Đối với các thiết bị có thọ mệnh trên thân tàu bay, thời hạn hoạt động còn lại của thiết bị không nhỏ hơn 1000 lần cất, hạ cánh hoặc 10% tổng thọ mệnh (theo thời gian, theo giờ bay hoặc số lần cất, hạ cánh do nhà chế tạo quy định) tính theo thời hạn nào đến sau.
– Có tối thiểu 02 chỗ nằm nghỉ hoặc ghế ngồi tiện lợi cho nhu cầu nghỉ ngơi của khách chuyên cơ khi chuyến bay kéo dài từ 04 giờ trở lên.
– Có cấu hình đáp ứng được các yêu cầu về nghi lễ ngoại giao khi có yêu cầu.
– Được người đứng đầu hãng hàng không thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam quyết định bằng văn bản cho tàu bay của hãng được thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam.

Mỹ Linh

…………

Dữ Liệu Pháp LuậtNơi cung cấp tư liệu pháp luật Việt Nam & Thế giới

Website: Dulieuphapluat.com

Email: Dulieuphapluat@gmail.com

Hotline: 0929 193 573